Stichting

BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN:

De stichting Jakob Kruijff:

  • Beheert, documenteert en archiveert het werk van Jakob Kruijff.
  • Stelt alles in het werk om de collectie te exposeren en de betekenis van het werk van Jakob Kruijff onder de aandacht te brengen.
  • Probeert de betekenis van de lithografie als artistiek medium te (laten) onderzoeken o.a. door het organiseren van een Jakob Kruijff Prijs. (link prijs).

De Stichting Jakob Kruijff heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat de vereniging over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan de Stichting Jakob Kruijff biedt u fiscaal voordeel. De Stichting Jakob Kruijff is bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken.

Voor uw informatie verschaffen wij hierbij de volgende gegevens over onze vereniging als culturele ANBI:

  • de naam: Stichting Jakob Kruijff
  • het fiscaal nummer: 8201.19.325
  • het KvK-nummer: 34317692

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op de ANBI-website.

  • Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de Stichting Jakob Kruijff ? Neem dan contact op met de secretaris van de stichting, Bauke Marinus, 020 6797556
  • of per emailof raadpleeg uw notaris. Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op:belastingdienst.nl.

BESTUUR:

Voorzitter:

Robert Klatser, kunstenaar, oud hoofddocent Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Secretaris:

Bauke Marinus, historicus, oud docent Hogeschool Inholland/VU

Lid:

Margot Fretz, adviseur beeldende kunst

Lid:

Pieter Borstlap, kunstenaar

Lid:

Aad Hekker, steendrukker, docent, grafiekuitgever, hoofdredacteur grafiekmagazine RAAM

 

STATUTEN: Deze zijn op te vragen/in te zien bij de secretaris van de stichting

JAARSTUKKEN: Deze zijn op te vragen/in te zien bij de secretaris van de stichting

GEGEVENS STICHTING:

Postadres secretariaat: Johannes Verhulststraat 210 1075HG Amsterdam

Telefoon: 020 6797556

Bankrekening: NL78ABNA0590216317

Email: bmarinus@xs4all.nl

Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan

In vervolg op uitgave van het boek Jakob Kruijff (1917-2001) in 2011 gaf de Stichting opdracht aan Mevrouw H. Schretlen een biografie te schrijven waarin Jakob kruijff en zijn werk geplaatst worden in de context van de geschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw.

Dit boek wordt gepresenteerd in februari 2020 in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam(OBA). In de komende jaren wordt verder gewerkt aan de verbreding van de contacten van de Stichting met name met het Kunstencentrum Diepenheim .Er zal ook gewerkt worden aan het instellen van een prijs voor jonge kunstenaars;dit in het kader van onze doelstelling het bevorderen van de lithografie in Nederland.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting zien af van een beloning van hun activiteiten voor de Stichting. Van eventuele nieuwe leden van het bestuur zal hetzelfde geëist worden.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De leden van het bestuur van de Stichting vergaderden vier maal per jaar(1919;in 2020 werd met het oog op de voorgenomen publicatie twee maal vergaderd.

De collectie prenten die de Stichting kreeg van de erven Kruijff werd verder geordend. Voor belangstellenden werd gewerkt aan een inventaris van dit werk.

In het kader van de voorbereiding van het nieuwe boek werd contact gelegd en onderhouden met: de auteur, de redacteur,de gemeente Amersfoort(waar Kruijff een grote opdracht kreeg), de uitgeverij Waanders(die het boek uitgeeft), de OBA, de Drukkerij(Wilco) .

Gesprekken werden gevoerd met Museum Beelden aan Zee en met het Singer Museum.

Voorbereid wordt nu het instellen van een prijs(zie bij Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan)

De balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar

JAARSTUKKEN 2018 STICHTING JAKOB KRUIJFF

 

Reacties zijn gesloten.