Jacob Kruijff Prijs

Jacob Kruijff Prijs

 

De Jakob Kruijff Award/Prijs is een prijs die beoogt de betekenis van het werk van Jakob Kruijff en de lithografie in de breedst mogelijke zin te laten onderzoeken. Het onderzoek kan zowel een praktisch artistiek als theoretisch karakter hebben. Meer specifiek kan de opdracht betrekking hebben op de betekenis van:

het landschap als bron van inspiratie

de grafische techniek in het algemeen en de lithografie in het bijzonder binnen de actuele kunst

het werk van Jakob Kruijff in relatie tot werk van collega-kunstenaars uit heden en verleden.

 

Reacties zijn gesloten.