Beleidsplan & jaarstukken

Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan

In vervolg op uitgave van het boek Jakob Kruijff (1917-2001) in 2011 gaf de Stichting opdracht aan Mevrouw H. Schretlen een biografie te schrijven waarin Jakob kruijff en zijn werk geplaatst worden in de context van de geschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw.

Dit boek wordt gepresenteerd in februari 2020 in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam(OBA). In de komende jaren wordt verder gewerkt aan de verbreding van de contacten van de Stichting met name met het Kunstencentrum Diepenheim .Er zal ook gewerkt worden aan het instellen van een prijs voor jonge kunstenaars;dit in het kader van onze doelstelling het bevorderen van de lithografie in Nederland.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting zien af van een beloning van hun activiteiten voor de Stichting. Van eventuele nieuwe leden van het bestuur zal hetzelfde geƫist worden.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De leden van het bestuur van de Stichting vergaderden vier maal per jaar(1919;in 2020 werd met het oog op de voorgenomen publicatie twee maal vergaderd.

De collectie prenten die de Stichting kreeg van de erven Kruijff werd verder geordend. Voor belangstellenden werd gewerkt aan een inventaris van dit werk.

In het kader van de voorbereiding van het nieuwe boek werd contact gelegd en onderhouden met: de auteur, de redacteur,de gemeente Amersfoort(waar Kruijff een grote opdracht kreeg), de uitgeverij Waanders(die het boek uitgeeft), de OBA, de Drukkerij (Wilco) .

Gesprekken werden gevoerd met Museum Beelden aan Zee en met het Singer Museum.

Voorbereid wordt nu het instellen van een prijs(zie bij Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan)

De balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar

JAARSTUKKEN 2018 STICHTING JAKOB KRUIJFF

Reacties zijn gesloten.